607-69-92-69
biuro@tekaoprogramowanie.pl

Pomiary drogowe przy zastosowaniu technik satelitarnych

Pomiary drogowe przy zastosowaniu technik satelitarnych

Video-rejestracja oraz pomiar krawędzi dróg

Video-rejestracja oraz pomiar krawędzi dróg realizowane są przy pomocy mobilnego laboratorium drogowego wyposażonego w następujące moduły:
 1. Głowica wizyjna - Wyposażona w 8 kamer o bardzo wysokiej rozdzielczości rejestracji, anteny GPS Trimble oraz elektronikę wspomagającą,
 2. Głowica pikietująca - Wyposażona w antenę GPS Trimble oraz instrumenty śledzenia krawędzi drogi,
 3. Automatyczny system wysięgników,
 4. System okablowania, złączy i wtyków,
 5. Serwerownia komputerowa,
 6. Jednostka wytwarzania mocy,
 7. Pulpit sterowniczy,
 8. Komputery, sterowniki, rejestratory pomiarowe,
 9. Samochód terenowy umożliwiający prowadzenie monitoringu nie tylko na drodze lecz również na terenie przeprowadzanej budowy lub przebudowy korytarza drogi.
Szczegółowych informacji dotyczących pomiarów drogowych udzielamy w drodze formalnego zapytania ofertowego złożonego na piśmie lub formie e-mail (kontakt).

Oprogramowanie do wizualizacji obrazu pasa drogowego.

Oprogramowanie składa się z pięciu modułów:
 • Moduł wizyjny - służy do odtwarzania zsynchronizowanego obrazu video. Posiada 6 trybów wyświetlania w zależności od potrzeb lub upodobań użytkownika.
 • Moduł mapowy - służy do wyświetlania ścieżki drogi oraz aktualnej pozycji względem wyświetlanego obrazu (tryb video, tryb mapy, tryb trasy, tryb pozycji). Dzięki temu modułowi nie musimy przeglądać całego materiału video aby oglądną interesujący nas fragment drogi. Program automatycznie przenosi nas w odpowiednie miejsce drogi. Moduł posiada bardzo szeroki wachlarz map cyfrowych dostępnych online lub z serwera.
 • Moduł filtrowania - obsługuje baz danych pomiarowych. Za jego pośrednictwem możemy przeglądać materiał video wg.: drogi, wykonawcy pomiaru, terminów itp.
 • Moduł HD - pozwala na przeglądanie materiałów video w bardzo wysokiej rozdzielczości (3 MegaPixel) oraz przeprowadzanie pomiarów za pośrednictwem siatki pomiarowej (linijka: np.: szerokość drogi, poligon: powierzchnia ubytku w nawierzchni asfaltowej). Umożliwia tworzenie dokumentacji fotograficznej.
 • Moduł tworzenia ewidencji oznakowania pionowego. Informacji na temat tego modułu udzielamy w drodze formalnego zapytania ofertowego złożonego na piśmie, w formie e-mail (kontakt) lub telefonicznie.